Ποιοι Είμαστε

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.) είναι μία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία.

Σκοπός

Σκοπός μας είναι η συμβολή τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Συνεργασία

Βοηθάμε με επιστημονικά εργαλεία και φόρουμ προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της φωνής της Θεσσαλονίκης.

 1. 20/01/2018

  1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 2. 09/12/2018

  2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 3. 25/01/2020

  3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 4. 06/02/2021

  4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 5. 12/02/2022

  5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 6. 13/01/2023

  6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 1. 20/01/2018

  1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 2. 09/12/2018

  2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 3. 25/01/2020

  3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 4. 06/02/2021

  4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 5. 12/02/2022

  5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

 6. 13/01/2023

  6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

Φόρμα Επικοινωνίας  ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.

  Θέλουμε να ενώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις, να τις συγκρατήσουμε και να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική ατζέντα ανάπτυξης με ρεαλισμό, συνεργασία και σχεδιασμό.

  Επικοινωνία