Επικοινωνία
Στοιχείας Επικοινωνίας

Σπερχειών 3, 54634
Θεσσαλονίκη
Τ: 2312 314906

 

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.

Θέλουμε να ενώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις, να τις συγκρατήσουμε και να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική ατζέντα ανάπτυξης με ρεαλισμό, συνεργασία και σχεδιασμό.

Επικοινωνία