Εκδόσεις
Εκλογές στην Πράξη - Τα βήματα για μια Εκλογική Νίκη
Πολιτικό Ημερολόγιο 2018 - ατζέντα Θεσσαλονίκης
Πολιτικό Ημερολόγιο 2019 - ατζέντα Θεσσαλονίκης

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.

Θέλουμε να ενώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις, να τις συγκρατήσουμε και να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική ατζέντα ανάπτυξης με ρεαλισμό, συνεργασία και σχεδιασμό.

Επικοινωνία